ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจความมั่นคง แข็งแรง อัฒจรรย์ และระบบไฟฟ้า ที่จะติดตั้งในงานเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.

 

โดย มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

 

Line ID : @tsea.public

 

#TSEA #สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย #มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา #สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

 

 

 

 

 

Visitors: 160,418