สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

 

สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่ง "ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับ 11 เดิม)"

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุณที่ท่านได้อุทิศตนให้กับวงการวิชาการ ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติ เสมอมา

Visitors: 167,276